חוטי מקרמה

מחיר
2262
גיל
גודל
סוג יהלומים
רמת מילוי
מסגרת
מספר חלקים