יצירות דמי חנוכה

מחיר
797
גיל
גודל
סוג יהלומים
רמת מילוי
מסגרת
מספר חלקים