יצירות דמי חנוכה

מחיר
3153
גיל
גודל
סוג יהלומים
רמת מילוי
מסגרת
מספר חלקים